• 1224 WISE
  • 4704 VİDEO
  • 9541 TAKİPÇİ

10 yıl içinde İnsan Kaynakları yönetiminde beklenen gelişmeler

10 yıl içinde İnsan Kaynakları yönetiminde beklenen gelişmeler

Gelecek 10 yıl içinde İnsan Kaynakları yönetiminde nelerin gelişmesi gerektiği ve şartların sürüklemesi ile nelerin gelişeceği üzerine “vizyoner bir bakış açısıyla”  bakacak olursak:

Yukarıda izah edilen her bir fonksiyon, ülkemizdeki küçük ve orta ölçekli şirketler de dahil edildiğinde her işletmede uygulanmadığı göz önünde bulundurulursa, öncelikle, küçük ve orta ölçekli işletmeler, İK Sistemleri konusunda öncü firmalardan gördükleri, duydukları, yukarıda da izah edilen “İnsan Kaynakları Yönetim Sistemleri Fonksiyonları”nı uygulamaya başlayacaklardır ve bu uygulamalar yaygınlaşacaktır.

İş Başvurularında, “Kişilik Testleri” daha fazla kullanılarak, insanların kişilikleri ve yetenekleri doğrultusunda kendilerine uygun işlerde ve pozisyonlarda istihdam edilmeleri yaygınlaşarak, hem kişilerin mutluluğu hem de işletmenin başarısı açısından sayısız faydalar sağlanacaktır.

Artık işletmeler, üretim odaklı, kalite odaklı, maliyet odaklı yönetim anlayışlarından evrilerek çıkmış, müşteri odaklı ve insan odaklı yönetim anlayışına kaymıştır. Dolayısı ile ilk çıktığı günden beri “Çalışanların Mutluluğu” felsefesi ile kurulan İnsan Kaynakları Yönetim Departmanları, bu misyonlarına uygun olarak daha somut çalışmalar yapmalıdır. Örneğin; yaşam boyu eğitim anlayışı, çalışma hayatına adapte edilerek, eğitimler her kademeye yayılmalıdır. Bu eğitimler ilerleyen yıllarda da performans kayıtları ile eşleştirilerek, kariyer planları için veri oluşturacaktır.

“Performans Sistemleri” insani boyutlarda kullanılmak şartı ile daha adil bir ücret politikası uygulanmasına zemin oluşturacaktır. Çok azimli personelin ilerlemesine fırsat verildiği gibi halinden memnun, rutin göreviyle mutlu personelin de kapasitesi dahilinde normal tempoda çalışmasına fırsat verilecektir. Bunun sonucunda da, ilerlemeye azimli personel ile rutin görevinden memnun personel arasındaki ücret adaletsizliği ortadan kalkacaktır.

İşletmelerdeki İnsan Kaynakları Departmanları, iş ilanları ile personel aramakla zaman kaybetmeyerek, enerjilerini yukarıda belirttiğimiz, eğitim, performans, kariyer planlama konularına yönlendirerek, personel istihdamı konusunda, İnsan Kaynakları Danışmanlık Firmalarının havuzlarına başvuracaklardır. Çünkü bir işletmenin İnsan Kaynakları Yöneticisinin böyle bir CV havuzu oluşturması ve güncel tutması tek başına imkânsızdır.

 

Diğer Videolar

Siz de Wise.TV'de yerinizi alın!