• 1225 WISE
  • 4704 VİDEO
  • 9541 TAKİPÇİ

Kurum işlerliğinde finasçının yeri ve önemi

Kurum işlerliğinde finasçının yeri ve önemi

Finansçılar bulundukları sektöre göre ya çok değerli insanlar olurlar ya da orta derece insan olurlar. Örneğin otomotiv, dayanıklı tüketim ve inşaat gibi sektörlerde genel müdürler genellikle finansçılar arasından seçilir.

Finansçı, firmanın gelir-gider akışında kritik noktadadır. Firmaya para gelir, o parayla ödemeler yapılır maaşlar ödenir, yeni kampanyalar ödenir, satın almalar gerçekleştirilir, satışların taslakları hesaplanır, yapılacak yatırımların nasıl finanse edileceği planlanlanarak, bankalarla kredi görüşmeleri yapılır, firmaya kaynak bulmaya çalışılır, bu şekilde bir iş döngüsü oluşturulur.

Bu iş kapsamında örneğin inşaat sektörünü ele alalım. Bu sektörde finansçının rolü çok önemlidir. Çünkü operasyonel anlamda ağır yükü o taşır.
Buna karşılık hızlı tüketim ürünleri sektöründe finansçı bir noktada normal bir personel hüviyetindedir.

Bir araştırmaya göre şu andaki genel müdür ve CEO’ların yüzde 40’nın finans kökenli olduğunu biliyoruz. Bu da gösteriyor ki finansçı firmanın genel durumuna hakim olabilecek düzeyde kilit bir pozisyonda önemli bir görev üstlenmektedir.

Diğer Videolar

Siz de Wise.TV'de yerinizi alın!