• 1226 WISE
  • 4705 VİDEO
  • 9541 TAKİPÇİ

İşe alımda yanlış tercihin sonuçları neler?

İşe alımda yanlış tercihin sonuçları neler?

İşe alım süreci çok maliyetli ve zaman alıcı bir süreçtir. Bu nedenle alınan her eleman kurum için bir yatırım niteliği taşıyor. İşin niteliklerine ve kurum kültürüne uygun personelin kuruma kazandırılması, kurumun etkili ve verimli olmasında önemli yararlar sağlayabileceği gibi uygun personelin seçilememesi kurum ve personel açısından çeşitli zararlara yol açabilir. Rasyonel bir seçim sistemi kurulamayarak işe uygun elemanlar seçememenin, birey ve kurum açısından yol açacağı zararlar olacaktır.

Birey açısından görülen zararlar:

Yeteneklerinin üzerinde bir iş için seçildiğinde, işi başaramayacağından dolayı bunalıma girer.

Yetenek, ilgi ve eğitim düzeyinin altında bir görev için seçildiğinde işi benimsememe ve ciddiye almama söz konusu olabilir.

İş doyumsuzluğu ortaya çıkar.

İşe bağlılık azalır.

Verimsizlik baş gösterir.

Kurum Açısından Zararları:

İş kazaları, işe devamsızlık, işten ayrılmalar artar.

Maliyetler artar.

Hizmet içi eğitim giderleri artar.

Kurumda çalışan diğer personel de olumsuz etkilenir.

Etkililik ve verimlilik azalır.

Bu zararların önlenmesi, kurumun verimli ve etkili olarak görevini yerine getirebilmesi, çalışmaları, enerjileri, yaratıcılıkları, yetenekleri ve bilgileri ile kuruma ve göreve en uygun elemanların seçilmesini sağlayacak bir seçim sistemi ile elde edilir.

Diğer Videolar

Siz de Wise.TV'de yerinizi alın!