• 1275 WISE
  • 4826 VİDEO
  • 9800 TAKİPÇİ

Türkiye’deki KOBİ’lerin güçlü ve zayıf yanları

Türkiye’deki KOBİ’lerin güçlü ve zayıf yanları

Türkiye’deki KOBİ’lerin güçlü yanları şöyle sıralayabiliriz:

İşsizlik sorununun çözümünde önemli rol oynamaktadır

Bölgesel kalkınmaya katkı sağlamaktadır

Yenilik, atılım ve girişimcilik için önemli bir potansiyel taşımaktadır

Ekonomik konjonktürdeki değişikliklere kolay uyum sağlayabilmektedir

Hızlı ve değişime uyum sağlayabilecek esnek bir yapıya sahiptir

Dinamik yapısıyla ülke ekonomisi için dinamizm kaynağıdır

Başarma ve kazanmaya yönelmiş girişimcilere ev sahipliği yapmaktadır

Girişimcilik zihniyeti gelişme trendine girmiş bulunmaktadır

Girişimcilik kapasitelerinin yüksek olması nedeniyle, uluslararası rekabet koşullarına uyumda azimli ve isteklidir

Yüksek öz sermaye oranı ile çalışması, KOBİ’leri finansal krizlere daha az duyarlı hale getirmektedir

KOBİ’lerin sayısal açıdan fazlalığı, riskin dağılımı ve girişimciliğin gelişimi açısından olumludur

KOBİ girişimcileri, üreticilik, dış piyasalara açılarak rekabet etme ve bunun için gereken enformasyona sahip olma konularında kendisine güvenmektedir

Yatırım üretkenliği yüksektir.

KOBİ’lerin zayıf yanları ise;

Teknoloji kullanma, Ar–Ge ve yeni ürün / yenilikçilik konularında bilinç ve birikim eksikliği vardır

Bankalarca çok makbul görülmeyip kredilerden yeterince yararlanamamaktadır

Teminat, garanti ve kefalet verme güçlüğü mevcuttur

Modern pazarlama tekniklerini kullanamamaktadır

Kalite ve markalaşma eksikliği vardır

KOBİ yönetici ve çalışanlarının eğitim seviyesi ve kalitesi istenilen düzeyde değildir

İleri teknolojik yatırımlar için kaynak eksikliği bulunmaktadır

Bilişim teknolojilerinin getirdiği imkânlardan yararlanma düzeyi düşüktür

KOBİ’ler kurumsallaşamamaktadır

Kayıt dışılık yaygındır

Eski teknoloji kullanımı rekabet gücünü azaltmaktadır

İletişimde teknolojik enformasyon araçları yaygın kullanılmamaktadır

Proje hazırlama ve yönetim tecrübesi eksikliği bulunmaktadır

Uygun yatırım alanlarına sağlıklı yönlendirme yapılamamaktadır

İşbirliği ve verimlilik düzeyleri düşüktür

Diğer Videolar

Siz de Wise.TV'de yerinizi alın!