• 1238 WISE
  • 4721 VİDEO
  • 9541 TAKİPÇİ

Kurum başarısında kilit nokta: Kurumsal iletişim

Kurum başarısında kilit nokta: Kurumsal iletişim

Kurumsal iletişimin, kurum adına etkili ve faydalı sonuçlar alabilmesi için kurumsal yapı içerisinde güçlü olması gerekir. Bu noktada örgütlenme doğru yapıldığında, kurumsal iletişim, kurumun kaderi doğrudan etkileyebilir. Çok şeyi değiştirir, yeni kapılar açar ve markanın itibarını etkili bir şekilde yönetme imkânı bulur.

Kurumsal iletişimin etki alanı bir kurumun bütün alanlarını kapsar. Borsada işlem gören bir kuruluşun, bir spekülasyondan kaynaklanan itibar krizi ile karşı karşıya olunduğunu varsayın. Böyle bir durumda stratejik olarak iyi kurgulanmış bir kriz yönetimi ile krizi bir fırsata dönüştürülerek lehte sonuçlar elde edilebilir. İşte burada olduğu gibi kurumsal iletişim, kurum için oldukça kilit bir noktada duruyor.

İletişim küçük çaplı bir mucizedir ve birçok kapıyı açar ya da kapatır. Kurumsal iletişimde hedef: kitleye doğru bilginin aktarılmasıdır. Bu bilgiyle de istenilen yönde bir algı oluşturma amaçlanır. Bu algıyı oluşturarak kurumun başarısı, güvenilirliği ve marka değeri arttırılır.

Diğer Videolar

Siz de Wise.TV'de yerinizi alın!