• 1238 WISE
  • 4721 VİDEO
  • 9541 TAKİPÇİ

Kurumsal iletişimde temel nokta: Bilginin işlenişi ve sunumu

Kurumsal iletişimde temel nokta: Bilginin işlenişi ve sunumu

Kurumsal iletişimde yöneticilerin en fazla özen göstermesi gereken noktalar; bilginin işleniş ve sunum biçimidir. Bilgiyi işleyerek nitelik kazandırmak ve etkili biçimde sunmak için şu konulara dikkat edilmelidir;

  • Kuruma ait bilgi ve belgelerin sistemli olarak arşivlenmesi ve kolay ulaşılabilir olması
  • Sektördeki ulusal ve uluslararası düzeyde gelişmelerin ve istatistiklerin  takip edilmesi
  • Küresel ve yerel ölçekte sosyal, ekonomik, kültürel değişimlerin ya da kitleleri derinden etkileyen olayların takip edilmesi
  • Paralel disiplinlerle piyasa araştırmalarının yapılması ve elde edilen sonuçların kurumsal iletişim kurgusu içerisinde ele alınması
  • Kurumsal iletişim kapsamındaki reklam, tanıtım vb. gibi diğer çalışmaların sonuçlarının kamuoyu araştırmaları ile değerlendirilmesi
  • Sorun olarak görülen hususların çözümünde erteleyici olunmaması

Kurumsal iletişimin etkin bir çalışma sistemi içinde yürütülmesi, kurumun geleceği açısından son derece önemlidir. Bilginin işlenmesi ve sunumu kurumsal iletişimin temel hususlarıdır.

Diğer Videolar

Siz de Wise.TV'de yerinizi alın!