• 1226 WISE
  • 4705 VİDEO
  • 9541 TAKİPÇİ

İç denetim nedir, neleri kapsar?

İç denetim nedir, neleri kapsar?

İç denetim, bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmayı amaçlayan bağımsız ve tarafsız bir güvence ve danışmanlık faaliyetidir. İç denetim, kurumun risk yönetimi, kontrol ve yönetim süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek amacına yönelik sistemli ve disiplinli bir yaklaşım getirerek kurumun amaçlarına ulaşmasına yardımcı olur. İç denetim bir kurumda yürütülen faaliyet, iş ve işlemlerin yönetimden farklı ve tarafsız bir gözle değerlendirilmesi olarak özetlenebilir. Bu değerlendirme esas olarak kurumda işlere ilişkin risklerin bilinmesi, iyi yönetilmesi ve bu risklere yönelik olarak tasarlanan iç kontrollerin varlığı ve etkinliği konularına odaklanır. Aslında iç denetimin en önemli fonksiyonu da budur. Temel odak risk ve kontroller olmaktadır. Zira bir kurumun iç kontrol sistemi o kurumun;

a. Operasyonlarının etkin ve verimli yürütüldüğü
b. Mali ve operasyonel raporlamaların doğruluğu
c. Mevzuata uygunluk

Hedeflerini gerçekleştirmesine yardımcı olur. İç kontrol sisteminin değerlendirilmesi, bu unsurların tamamının değerlendirme kapsamına girdiğine işaret etmektedir. Türk Telekom tarafında biz İç Denetim Başkanlığı altında kurumun operasyon, finans, bilgi teknolojileri ve uyum denetimlerini yürütüyoruz. Operasyonel denetimde pazarlama, müşteri ilişkileri, satış vb. süreçlerin denetimi, finansal denetimde genel muhasebe ve finans denetimleri (vergi, stok, yatırım bütçeleme, envanter denetimi vb.) Kurumdaki tüm işleyişin BTK’in belirlediği standartlara uygun olup olmadığının denetlenmesini ise uyum denetimi kapsamında gerçekleştiriyoruz. Ayrıca bilgi teknolojileri genel kontrollerini yapan IT denetçilerimiz bulunmaktadır. Audit şirketlerine baktığımızda firmaların  genel olarak finansal raporlama denetimleri yaptığını görüyoruz. İç denetimde ise finansal raporlama denetimlerinin yanı sıra kapsamlı süreç ve IT denetimleri gerçekleştirilmektedir.

İç denetimde belki çok fazla ayrıntıya inemiyorsunuz, kurumun tüm işleyişini yüzeysel olarak denetlemiş oluyorsunuz, ancak bu sayede kurumun birçok birimine dokunmuş oluyorsunuz. Zaten iç denetimde çalışanlar bir taraftan yönetici olarak yetişmiş oluyor. İç Denetimi bir ‘management school’ olarak görebiliriz.

 

Diğer Videolar

Siz de Wise.TV'de yerinizi alın!