• 1226 WISE
  • 4705 VİDEO
  • 9541 TAKİPÇİ

Şirketlerde iç denetim mekanizmasının işlevleri

Şirketlerde iç denetim mekanizmasının işlevleri

İç denetimin yeterli ve etkili bir biçimde yürütülmesi, yönetimin hedeflerinin gerçekleşmesinde bir güvence oluşturur. Güçlü bir iç denetim işletmedeki kontrol mekanizmalarının sağlıklı çalışmasını sağlamakta, operasyonel risklerin, hilelerin ve gelir kayıplarının oluşmasını engelleyerek işletmenin verimliliği ve rekabet gücünün artmasına da katkıda bulunmaktadır. İç denetimin kuruma sağladığı faydaları şöyle sıralayabiliriz;

  • İşletme faaliyetlerinin yönetim politikalarına, planlara, programlara ve yasalara uygunluğu ölçmek, iç kontrol sisteminin ilk kurulduğu gibi işleyip, işlemediğini denetlemek.
  • İşletme kaynaklarının ekonomik ve verimli kullanılıp kullanılmadığını, verimlilik standartlarını belirleyip belirlemediğini, standartlarının belirlenip belirlenmediğini, bu standartların personel tarafından anlaşılıp anlaşılmadığını, standartlara göre belirlenen sapmaların analiz edilip, ilgili kişilere raporlanıp raporlanmadığını değerlendirmektir.

Diğer Videolar

Siz de Wise.TV'de yerinizi alın!