• 1309 WISE
  • 4926 VİDEO
  • 9800 TAKİPÇİ

NoviCor Technology Partners Kurucu Ortağı Özerk Şener, Ar-Ge merkezlerinin sağladığı avantajları anlattı.

Ar-Ge merkezleri, 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirmenin Desteklenmesi Kapsamında kanun ile Türkiye’de yasal mevzuat içine girmiş bir kavramdır. Şener Ar-Ge merkezlerinin Nisan aydında değişen yeni yönetmelikle beraber, yurtiçinde 30 tam zamanlı Ar-Ge personeli çalıştıran, ülke sınırları içerisinde Ar-Ge yapan kurumlar için tanımlanmış bir kavram olduğunu açıkladı.
Özerk Şener mali avantajlar ve teknik avantajlar olmak koşulu ile iki ana avantaj olduğunu belirtirken, “Mali avantajlar öncelikle SGK işveren pay desteği, Ar-Ge indirimi, bunun yanı sıra gelir vergisi stopaj indirimi söz konusu. Teknik avantajları ise kurum içinde Ar-Ge kültürünün oluşması, Ar-Ge projelerinin sistematikleşmesi ve bunun yanında Ar-Ge merkezi olmakla beraber kamunun sağladığı ciddi avantajlardan ve hibe programlarından daha etkin yararlanmayı sayabiliriz” dedi. Ar-Ge merkezlerine kamunun ana bakış açısını da değerlendiren Şener, Türkiye’nin 2023 hedeflerine giderken kurumların daha teknolojik odaklı olması, katma değeri yüksek ürünler üretmesi ve ihracatı artırması gibi hedefleri olduğunu belirtti.

Diğer Videolar

Siz de Wise.TV'de yerinizi alın!