• 1226 WISE
  • 4705 VİDEO
  • 9541 TAKİPÇİ

Sistem Global Danışmanlık Kıdemli Denetçi, SMMM Engin Ayyılmaz Ar-Ge/tasarım merkezleri dışında geçirilen sürelerde denetleme yönetmeliğinin içeriğini Wise TV’ye açıkladı.

Ağustos 2016 döneminde yürürlüğe giren 5746 sayılı kanun kapsamında oluşturulan uygulama denetleme yönetmeliğinin içeriği hakkında detaylı bilgi aktaran Ayyılmaz Ar-Ge ve tasarım merkezleri dışında geçirilen sürelerde denetleme süreçlerinin nasıl gerçekleştiğini, firmaların bu konuda nelere dikkat etmesi gerektiğini Wise TV’ye anlattı.

Ayyılmaz denetleme yönetmeliğine göre Ar-Ge ve tasarım merkezleri dışında geçirilen sürelerin projelerle ilgili olması ve proje sürecinin dışarıda geçmesine neden mevcut bir zorunluluğun bulunması gerektiğini vurgulayarak Ar-Ge ve tasarım merkezleri dışında geçirilen her sürenin istisnalara konu edilemeyeceğinin altını çizdi. Dışarıda geçirilen süreler için istisnalar bulunduğunu, bu istisna kontenjanlarından yararlanabilmek için firmaların Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına süreleri bildirmesi gerektiğini söyleyen Ayyılmaz bu bildirimlerin onay yerine geçmediğini, bakanlığın yalnızca bildirimleri kabul ettiğini de vurguladı. Mevzuatta yer alan ispat mükellefiyetine de değinen Ayyılmaz mevzuaatın bir tarafının da Maliye Bakanlığı olduğunu hatırlatarak firmaların vergi teşviklerini uygularken ispat mekanizmalarını maliye bakanlığına da sunacaklarını, dolayısıyla dışarıda geçirilen sürelerde ispat mekanizmasını sağlıklı kurmaya özen göstermelerini tavsiye etti. Projeler için yapılan toplantılarda dahi tutanak kaleme alınmasının ispat mekanizmasında etkili olacağını belirten Ayyılmaz Bakanlar kurulunun dışarıda geçirilen süreler için projelerle doğrudan ilişkili bilimsel etkinliklere katılma gibi gerekçeler sunduğunu firmaların proje ile ilişkili olmak kaydıyla bilimsel etkinliklere katılmaları durumunda etkinliğin de dışarıda geçirilen süre kapsamında değerlendirilmesi için raporlama yapmaya özen göstermeleri gerektiğini belirtti.

Diğer Videolar

Siz de Wise.TV'de yerinizi alın!