• 1309 WISE
  • 4926 VİDEO
  • 9800 TAKİPÇİ

İstanbul Ticaret Odası ve Enerji Verimliliği Derneği Genel Başkanı İbrahim Çağlar, Türkiye’nin az enerji ile daha fazla ekonomik yarar sağlaması gerektiğini belirterek, “Kişi başına daha az enerji tükettiğimiz halde, 1.000 dolarlık milli hasılayı üretebilmek için gelişmiş ülkelere göre daha fazla enerji harcıyoruz” dedi.

Ülkemize enerjide tasarruf sağlayacak “Enerji Takımı” projesini İstanbul Ticaret Odası ve Enerji Verimliliği Derneği Genel Başkanı İbrahim Çağlar değerlendirdi. Türkiye’nin 2020’de dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmaya hazırlandığını anlatan Çağlar, “Ülkemizin, daha az enerji ile daha çok ekonomik yarar elde etmesi gerekiyor. Kişi başına daha az enerji tükettiğimiz halde, 1.000 dolarlık milli hasılayı üretebilmek için gelişmiş ülkelere göre daha fazla enerji harcıyoruz. Enerji Verimliliği Derneği olarak enerjiyi her noktada verimli ve etkin kullanmak, katma değeri yüksek mal ve hizmet üretimini artırmak üzere faaliyetler gösteriyoruz. Ayrıca, enerji verimliliğini 2013’te Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile ülke genelinde yürütülen Enerji Hanım projesi kapsamında ev kadınlarına ve Enerji Çocuk projesi ile de genç nesillere taşıdık” diye konuştu. Genç nesillerin enerjinin verimli kullanılması konusunda bilinçlenmesinin de çok büyük önem taşıdığını vurguladı.

OSB’lerde eğitimler verilecek

Enerji Verimli Sanayi projesi kapsamında ise verimlilik artışı sağlanabilecek 13 alanın tespit edildiğini belirten Çağlar, işletmelerin enerji faturalarını yüzde 30 azaltacak örnekler verdi. Çağlar, “Bu kapsamda buhar sistemlerinde yalıtımlı borulardaki kayıplar, yalıtımsız borulara göre yüzde 80-85 oranında daha az oluyor ve fırın sistemlerinde atık ısının geri kazanılmasıyla yüzde 45’e varan enerji tasarrufu sağlamak mümkün” dedi.

Çağlar, şunları ekledi: “Ülke genelindeki tüm Organize Sanayi Bölgeleri’nde Enerji Yönetim Merkezleri kuracağız ve bu merkezlerle ortaklaşa çalışılarak OSB’deki enerji tüketimiyle ilgili ön raporlar hazırlayacağız. Bu raporlar paralelinde, sanayi kuruluşlarına 13 verimlilik artırıcı proje uygulama alanıyla ilgili eğitimler verilecek ve bünyelerinde yapma kararı aldığı değişiklikler saptanacak. Kurulan Enerji Yönetim Merkezleri, sanayi kuruluşlarının gelişimlerini düzenli raporlarla takip edecek ve bölgesel toplantılarla aktarılacak.”

Diğer Videolar

Siz de Wise.TV'de yerinizi alın!