• 1242 WISE
  • 4730 VİDEO
  • 9541 TAKİPÇİ

Novicor Technology Partners’ın Kıdemli Danışmanı Orhan Gören, KOBİ aracı kavramını ve süreçlerini Wise TV’ye anlattı.

KOBİ aracı programını oluşturan 3 farklı fazın olduğuna değinen Gören, bu süreçten şöyle bahsetti: “KOBİ aracı inovatif, güçlü KOBİ’lerimizin Avrupa Birliği’nden tek başlarına fon alabilecekleri 3 farklı fazı içinde bulunduran bir fon programı. Özellikle güncel konuyu çalışan ve güncel problemlere dokunan çözümü bulunan KOBİ’lerimiz ellerinde teknolojiyi gerçeklemiş durumdaysalar ki bunun için sahaya çıkmış olmaları gerekmiyor bunu laboratuvar ortamında ya da algoritmaları geliştirmişseler bununla beraber Avrupa ve küresel pazar için yeni bir çözüme ulaştıklarından bunun fizibilite çalışması için Avrupa Birliği’nden fon kaynağı elde edebiliyorlar. ikinci olarak faz 2 kapsamında bu elde edecekleri çözümün teknolojik olarak ticari potansiyeli de yüksek ise ve bunu Avrupa Birliği hakemlerine inandırabiliyorsak Türkiye’deki ulusal kaynaklar gibi ar-ge fonlarından yararlanılan çerçevede Avrupa Birliği’nden 2 buçuk milyon Euro’ya kadar bütçeli fon kaynaklarına erişim sağlanabiliyor. Faz 3’te ise ekosistemin daha iyi hareket etmesi ve çıkan ürünlerin daha fazla alıcı bulması için gerçekleştirilen organizasyonlar yer alıyor.”

Diğer Videolar

Siz de Wise.TV'de yerinizi alın!