• 1322 WISE
  • 4987 VİDEO
  • 9800 TAKİPÇİ

Gelecekte belediyecilik anlayışını değiştirebilecek, şeffaf yerel yönetimlerin önünü açan, açık veri portallarını Sampaş İş Geliştirme Direktörü M. Serdar Yümlü ile konuştuk.

Sampaş İş Geliştirme Direktörü M. Serdar Yümlü açık veri portallarını şu sözl erle anlattı: Dünya’daki gelişime baktığımız zaman, tüm ekonomik aktivitelerin arkasında bir veri ve veri işleme prosesi görürüz. Bunu değerlendirdiğimizde internetin bugün geldiği noktada veri en önemli ekonomik faaliyet unsuru haline geldi. Bunu işleyebilmek, sunabilmek, vatandaşların faydasına kullanabilmek daha fazla önem arz etmeye başladı. Veri üretilen noktalar diye değerlendirdiğimizde 2015 içerisinde 5 milyarı bulan cihazın, internete bağlı olarak veri üreteceği öngörülüyor. 2020 yılında bu rakamın Gartner’a göre 25 milyar, Cisco’ya göre 50 milyar olması öngörülüyor.

Yerel yönetimler açısından, veri tabanlarında saklı bulunan verinin, açık bir şekilde vatandaşların yaşam kalitesini arttıracak şekilde sunulması, operasyonel verimlilik açısından süreçlerinin iyileştirilmesi, şeffaflığın sağlanması, karar verme süreçlerinde veriye dayalı değil bilgiye dayalı ve hatta bilginin üzerinden çıkarımlar sağlanarak, birikime dayalı sonuçlar elde edilmesi ve yeni ekonomik aktivitelerin yaratılması açısından açık veri ve açık veri portalları önem arz etmektedir.

Diğer Videolar

Siz de Wise.TV'de yerinizi alın!