• 1401 WISE
  • 5183 VİDEO
  • 9800 TAKİPÇİ

Yüksek performans modeli: iklim, etkinlik, yetkinlik, liderlik

Yüksek performans modeli: iklim, etkinlik, yetkinlik, liderlik

performans2Türkiye’de yaptığımız çalışmalarda performansını arttırmak isteyen bireylerin ya da kurumların, 4 alanda çalışması gerektiğini tespit ettik. Bunlardan ilki ve en önemlisi doğru bir iklim. Eğer Ankara’da kivi yetiştirmeyi düşünüyorsanız iklim buna elverişli değildir.

Şirketlerde benzer çalışmalar yapıyorlar. Kendi iklimlerinde yetişmeyecek bir meyveyi elde etmeye çalışıyorlar. O nedenle yüksek performans için ilk bakılması gereken konu şirketin iklimi.

İklim, kültürü de içeren kavramların bütünüdür. Kültür öyle enteresandır ki stratejinizi öğle yemeğinde çıtır çıtır yiyebilir. Şirket kültürü stratejinin hayata geçmesi ya da geçmemesinde önemli bir etkendir. O yüzden biz bir şirkette performans arttırılacağı zaman önce kültürüne ve iklimine bakılmalı.

Bunu başardıktan sonra bu iklimi uzun dönem sürdürebilecek liderleri yetiştirmeliyiz. Çünkü her iklimi her lider yönetemez. Dolayısıyla şirketi, ona uygun liderlik davranışlarını, liderlik gelişimi için gerekli merhalelerden geçiririz.

Performans arttırmak için yapılması gereken diğer bir konu ise beceri setidir. Yabancı dil 13 yaşından önce öğrenilirse aksansız konuşulabilir. Türkiye’de 13 yaşında İngilizce öğrenen ise yok denecek kadar azdır. Performans için bunun gibi temel becerilerin geliştirilmesi gerekir.

Diğer taraftan verimlilikten daha önemlisi etkililiktir. Verimlilik bir işi doğru yapmaktır. Etkililik ise doğru işi yapmaktır. Yanlış bir işi çok verimli yapabilirsiniz. Ülkemizde bunun binlerce örneği var. Birçok yanlış iş çok verimli yapılıyor; fakat bu bizi daha ileriye götüremiyor.

Etkililik öyle bir şey ki bir anlamda su aramaya benzer. 20 tane bir metrelik kuyu ile su arasanız de bulamayacağınız aşikârdır. Oysa bir tane 20 metrelik kuyudan su elde edebilirsiniz.

Bu anlamda etkinlik, yetkinlik, iklim ve liderlik konularını bir arada değerlendirip bu konularda şirketinizi geliştirdiğinizde ister KOBİ ister Türkiye’nin en büyük bankası olun olumlu sonuçlar alınacaktır. Bu dört konunun muhakkak birlikte değerlendirilmesi lazım. Bir tanesine dahi eksik bakıldığında performansa ulaşılamıyor.

Diğer Videolar

Siz de Wise.TV'de yerinizi alın!