Marka algısı oluşturmada reklam ve pazarlamanın rolü

Markalar aslında kişilerden bağımsız organizmalardır. Markalar nasyonel değil enternasyonal olmalılar. Özellikle günümüz internet çağında enternasyonalin ...

16 Mayıs 2013

Her markanın reklama ihtiyacı var

İnsanların satın alma davranışları günden güne değişiyor. Bu satın alma davranışlarının en önemli etmenlerinden bir tanesi de marka algısı. Bir ürün ortaya ...

17 Nisan 2013

Yenilik ve etkinliklerden haberdar olmak için;