Bilişim şirketlerinin en önemli problemleri neler?

Bugün üniversiteden mezun olanların teorik anlamda çok eksiği olmasa da pratikte ciddi eksikleri oluyor. Biz de bu arkadaşları işe aldığımızda en az bir ...

16 Aralık 2013

Bilişim firmalarının gelişiminin önündeki engeller neler?

Tüm dünya ekonomilerinde en önemli itici güç haline gelen bilgi teknolojileri gelecek açısından kritik önem taşıyor. Türkiye’de de bu anlamda önemli ...

16 Aralık 2013

Türkiye’de bilişim sektöründe yaşanan sorunlar neler?

Infonet Genel Müdürü Taner Özdeş yanıtladı: Türkiye’de bilişim sektöründe yaşanan sorunlar neler? “Bilişim firmalarının büyük bir çoğunluğu ...

13 Aralık 2013

Bilişim sektörünün en önemli sorunları neler?

Bilişim firmalarının büyük bir çoğunluğu rekabetin yoğun olmasından dolayı kar edemiyor. Kar edemedikleri için de insan kaynağı ve Ar-Ge yatırımlarını ...

13 Aralık 2013

Yenilik ve etkinliklerden haberdar olmak için;