Rekabet üstünlüğü için “Değer Zinciri Modeli”

Değer üreten her firma kendi değer zinciri modeli oluşturmalıdır. Firma içi ve dışındaki tüm faaliyetler modellenmeli ve bir program dahilinde ...

15 Şubat 2013

Yenilik ve etkinliklerden haberdar olmak için;