Markanın kaderini kimlere teslim edebiliriz?

Türkiye’de markaların arkasında güçlü sermaye yapıları yok. Bu durumu kapatmaya çalışan beyaz yakalı, kaliteli insanlar olmasına rağmen dört dörtlük ...

19 Temmuz 2013

Marka algısı oluşturmada reklam ve pazarlamanın rolü

Markalar aslında kişilerden bağımsız organizmalardır. Markalar nasyonel değil enternasyonal olmalılar. Özellikle günümüz internet çağında enternasyonalin ...

16 Mayıs 2013

Türk markaları için dünya markası olmanın olmazsa olmazları sizce neler?

Türk markalarının birer dünya markası haline gelmesi belli standartların yakalanmasına bağlı. Öncelikle markanın “stratejik bir değer olduğunun farkına ...

27 Şubat 2013

Şirketlerde iç denetim mekanizmasının işlevleri

İç denetimin yeterli ve etkili bir biçimde yürütülmesi, yönetimin hedeflerinin gerçekleşmesinde bir güvence oluşturur. Güçlü bir iç denetim işletmedeki ...

24 Ocak 2013

Yenilik ve etkinliklerden haberdar olmak için;