Marka algısı oluşturmada reklam ve pazarlamanın rolü

Markalar aslında kişilerden bağımsız organizmalardır. Markalar nasyonel değil enternasyonal olmalılar. Özellikle günümüz internet çağında enternasyonalin ...

16 Mayıs 2013

Yenilik ve etkinliklerden haberdar olmak için;