Sağlık sektöründe dijitalleşme ile ne gibi yenilikler geliyor?

GE Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Türkiye CIO’su İbrahim Gökçen, “Sağlık hizmetlerinde dijital teknolojiler” Dijitalleşmeyi sistemler bütünü ...

29 Kasım 2013

Hastanelerde dijitalleşmenin sağladığı olanaklar

Sağlık hizmetlerinde dijital teknolojilerin kullanımı konusunda önemli bir aşama kaydedildi. Elektronik sağlık kayıtları ve park sistemlerinin yanı sıra ...

29 Kasım 2013

Yenilik ve etkinliklerden haberdar olmak için;