Şirketlerde iç denetim mekanizmasının işlevleri

İç denetimin yeterli ve etkili bir biçimde yürütülmesi, yönetimin hedeflerinin gerçekleşmesinde bir güvence oluşturur. Güçlü bir iç denetim işletmedeki ...

24 Ocak 2013

İç denetimin önemi ve kurumlara sağladığı faydalar

İşletmelerde iç denetim faaliyetlerinin oluşturulması büyük önem taşımaktadır. Etkin bir iç denetim faaliyeti, şirketlere önemli faydalar sağlar. Bu ...

24 Ocak 2013

İç denetim nedir, neleri kapsar?

İç denetim, bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmayı amaçlayan bağımsız ve tarafsız bir güvence ve danışmanlık faaliyetidir. İç ...

24 Ocak 2013

Yenilik ve etkinliklerden haberdar olmak için;