Veri ambarı (Datawarehouse) nedir?

Veri ambarı birbiriyle ilişiği olan farklı ortamlardan aktarılan verilen depolandığı alandır. Kurumlar açısından değerlendirdiğimizde stoklar, insan ...

29 Mayıs 2013

Yenilik ve etkinliklerden haberdar olmak için;