“Bilişim firmaları kaynaklarını çok iyi kullanmalı”

METTUS Genel Müdür Yardımcısı Serdar Keskiner, ”Tüm dünya ekonomilerinde en önemli itici güç haline gelen bilgi teknolojileri gelecek açısından kritik önem taşıyor. Türkiye’de de bu anlamda önemli gelişmeler yaşanıyor; ancak insan kaynağının yetersiz olması bilişim firmalarının gelişimin önünde büyük bir engel olarak göze çarpıyor.” diye konuştu.

Keskiner, ”Bilişim sektörünün en önemli sorunu olan insan kaynağı yetersizliğini ortadan kaldırmak sadece bilişim firmalarının çözebileceği bir sorun değil. Bu alamda başta devlet olmak üzere, üniversitelere ve STK’lara da önemli görevler düşüyor.

Firmaların büyümesinde ve sektörün gelişmesinin önündeki en büyük engel olarak gördüğümüz insan kaynağı açığını kapatmak için hükümetin bir planlama yapması gerekiyor. Bu anlamda gelişmiş ülkelere baktığımızda sektör-üniversite-devlet işbirliğinin ne kadar etkili olduğunu görüyoruz. Bu modeli bir an önce hayata geçirmeliyiz. Üniversiteler sadece insan kaynağı anlamında değil Ar-Ge konusunda da sektöre destek vermeli.” ifadelerini kullandı.

Yenilik ve etkinliklerden haberdar olmak için;