E-fatura nedir?

03 Mayıs 2016 | Etiketler: , ,

Protel Genel Müdür Yardımcısı Melike Karaman, e-fatura kavramını ve baştan sona mükellefler arasında gerçekleşen süreci Wise TV aracılığıyla anlattı.

E-faturanın 1 Nisan 2015’te başlayan bir süreç olduğunun altını çizen Karaman, “Bu sistemde düzenlenen her fatura alıcısına gelir idaresi e-fatura platformu üzerinden elektronik olarak iletilmektedir. Uygulamanın amacı belirli sektörlerin, bu sektörlerdeki ana oyuncu firmaların faturalaşma hareketlerinin merkezi bir yapı üzerinden geçmesini sağlayarak kayıt dışı ekonomiyle mücadele etmektir. Sistemin sahibi Maliye Bakanlığı gelir idaresi başkanlığıdır ve düzenleme 397 numaralı vergi kanunu genel tebliği ile yapılmıştır. www.e-fatura.gov.tr sitesinde konu ile ilgili bilgiler yer almaktadır” dedi.

“Kimler e-fatura mükellefidir?” sorusunu cevaplayan Karaman, şunları söyledi: “Gelir idaresi tarafından yayınlanan tebliğlerle sektör ve cirolarına göre belirlenen işletmeler e-fatura mükellefi olmuştur. Bu kapsam sürekli genişlemektedir. ve ayrıca gönüllü olarak sisteme girişte mümkündür. E-fatura mükellefi olan bir firma diğer e-fatura mükellefine düzenlediği faturayı e-fatura olarak oluşturmak zorundadır. E-fatura, mükellef firma kullandığı yazılımda faturasını düzenlerken faturasını düzenlediği tarafın e-fatura mükellefi olup olmadığını kontrol eder, mükellef ise e-fatura düzenler. Düzenlediği bu faturayı gelir idaresinin e-fatura platformuna elektronik olarak gönderir. Bu gönderimin yapılabilmesi için belirlenen format ve şekil şartlarına sahip olması gerekir. Bu şartlar e-fatra.gov.tr sitesindeki teknik kılavuzlarda açıklanmaktadır ve fatura düzenleyen sistemlerinde bu şartlara uygun formatta kayıt oluşturabilmesi gerekmektedir. Gönderim doğrudan bağlantı yöntemiyle yani işletmenin fatura düzenlediği yazılımın gelir idaresi sistemine doğrudan bağlanması ile veya bu bağlantı servislerini sağlayan özel entegratör firmalar aracılığıyla yapılabilir. Gelir idaresi faturayı kontrollerden geçirerek uygun ise kendi sistemine kabul eder, buradan alıcısına iletir. Alıcının faturaya cevabı alıcı tarafından gelir idaresine oradan da faturayı düzenleyen tarafa gönderilir. Bu şekilde e-fatura mükellefleri arasındaki faturalaşma hareketleri gelir idaresi e-fatura platformu üzerinden gerçekleşmiş olur.”

Yenilik ve etkinliklerden haberdar olmak için;