• 1401 WISE
  • 5183 VİDEO
  • 9800 TAKİPÇİ

Sinpaş Holding İnsan Kaynakları ve Stratejik Planlama Grup Başkanı Abdurrahman Baş yanıtladı: İnsan kaynakları planlaması nasıl yapılmalı?

“İK planlaması öncelikle İK departmanlarının görevidir; ancak bu süreç kurum bünyesindeki tüm departmanlarla birlikte gerçekleştirilmelidir.

İK planlamasının ilk aşamasında strateji planı masaya yatırılmalı. Strateji planının hayata geçirilmesi için de tüm departmanların bir araya gelerek neler yapılması gerektiği ortaya konulmalı. Sonrasında ise İK departmanı yöneticisiyle diğer yöneticiler bir araya gelerek o yıl ihtiyaç duyulacak insan kaynağını birlikte planlanmalıdır.

İK planlamasının ikinci aşamasında ise İK departmanı belirlenen sayı ve yetkinlik doğrultusunda ücret ve ödemeler kısmını planlayarak oluşturulan İK planı bütçesini şirketin ana bütçesinin içerisine eklemelidir.

Bütün şirketlerin bir strateji planı olmalı. Eğer böyle bir plan yoksa ilk önce o düzeyde bir danışmanlık muhakkak alınmalı. Stratejik planı var; ancak İK planlaması yapmak konusunda bir deneyimi yoksa bu konuda da uzman bir İK danışmanından, stratejik İK planlaması konusunda danışmanlık alınabilir, alınmalıdır.

Planlamada özellikle dikkat edilmesi gereken husus; şirketin hedeflerini gerçekleşmek için teknik ve yetemek anlamında ihtiyaçlarının net biçimde belirlenmesidir. Belirlenen ihtiyaçların temini için öncelikle iç kaynaklar araştırılmalı. Eğer içeriden karşılanamıyorsa dışarıdan temin yoluna gidilmeli. İşin bu davranışsal, teknik ve yetkinlik boyutu bitirildikten sonra kişi sayısı aşamasına geçilmeli”

Diğer Videolar

Siz de Wise.TV'de yerinizi alın!