Telekomünikasyon sektöründe yaşanan sorunlar nelere yol açıyor?

Grid Telekom Genel Müdürü Hakan Akan yanıtladı: Telekomünikasyon sektöründe yaşanan sorunlar nelere yol açıyor?

Hakan Akan, “Telekomünikasyon sektörünün ilk serbestleşmeye başladığı 1996 yılından bu yana çok önemli fırsatlar kaçırdık ülke olarak. Bunlardan en önemlisi hem doğu-batı ekseninde hem de kuzey-güney ekseninde uluslararası trafik taşıma ve trafiklerin değiş tokuş yapıldığı internet değişim noktalarını pas geçtik. Bu sebeple de rekabet avantajını, özellikle Güney Kıbrıs, Rusya’ya ve Ukrayna’ya bıraktık. Türkiye’ye çok yakın olan Kafkaslardaki Türkî Cumhuriyetler trafiklerini büyük oranda Türkiye üzerinden değil Rusya üzerinden gerçekleştiriyorlar. Yine Ortadoğu ülkelerinin trafikleri Güney Kıbrıs üzerinden sağlanıyor. Konum olarak en avantajlı ülkeyiz ama altyapı yetersizliğinden kaynaklanan sorunlardan dolayı bu fırsatları kaçırdık”

Yenilik ve etkinliklerden haberdar olmak için;