Türkiye’de bilişim sektöründe yaşanan sorunlar neler?

Infonet Genel Müdürü Taner Özdeş yanıtladı: Türkiye’de bilişim sektöründe yaşanan sorunlar neler?

“Bilişim firmalarının büyük bir çoğunluğu rekabetin yoğun olmasından dolayı kar edemiyor. Kar edemedikleri için de insan kaynağı ve Ar-Ge yatırımlarını gerçekleştiremiyor. Bu durum firmaların büyümesinin ve uluslararası arenada performans sergilemesinin önündeki en büyük engellerden biri haline geliyor.

Bu koşullarda firmalar global bir marka olmaktan ziyade hayatta kalmak için satış yapmayı hedefliyor. Bilişim sektöründeki ürünlerin katma değeri yüksek olsa da bu ürünleri kullanan firmalara rekabette avantaj sağlamıyor. Çünkü üretilen teknolojiler firmaların sadece belli ihtiyaçları karşılamaya yetiyor.

Teknoloji üreten firmalar sadece kar amacıyla üretim yapıyor ve kullanan firmalar da sadece belli ihtiyaçlarını karşılamak için bu ürünleri kullanıyor. Oysa günümüzde teknoloji şirketler için stratejik bir konu. Bu anlamda gerekli yatırımları yapmayan firmaların gelecekte var olması çok zor.

Türkiye’deki firmaların özellikle KOBİ’lerin teknoloji kullanımı konusunda bilinçlendirilmesi gerekiyor. Büyük firmalar teknolojiye hızlı bir biçimde adapte olurken KOBİ’lerde teknoloji tarafını götüren kişi hala muhasebeciler.

Teknoloji bugün rekabette önemli bir itici güç halini almışken firmalarında bu anlamda bir an önce adım atması lazım. Bu konuda firmaların bilinçlenmesi bilişim sektörünü de hareketlendirecektir”

Yenilik ve etkinliklerden haberdar olmak için;