• 1360 WISE
  • 5087 VİDEO
  • 9800 TAKİPÇİ

Wise TV’ye konuşan XPM Yönetici Ortaklarından Ömer Bisen, XPM firmasını tanıtarak sektörde verdikleri hizmetleri anlattı.

XPM olarak sektörde ne tür çözümler sunduklarını anlatan Bisen, “İnşaat sektörünün özelindeki ihtiyaçlara binaen  uçtan uca entegre bir yazılım açığı olması ve bu husustaki açığı kapatmaya yönelik olarak öncelikle kendi projelerimizde kullanmak maksadıyla ilk etap 15’e yakın yazılımı entegre ettik. XPM olarak daha sonra bunu Microsoft Axapta’nın standart modülleri üzerinde 30’u aşkın inşaat sektörü özelindeki ihtiyaçları karşılamaya yönelik olarak dikey bir çözüm paketi geliştirdik. Bu paket sektörde faaliyet gösteren müteahhit, yatırımcı taşeron, tasarımcı gibi tüm taraflar açısından kullanılabilecek bir paket. Buradaki temel hedef projenin tüm yönleri ile tarafları, teknolojik araçları, iş süreçlerini merkez ve şantiyede entegre etmek. Ve sadece zaman ve maliyeti değil aynı zamanda proje yönetim ilgi alanlarının tamamını içine alacak kalite, sözleşme, risk, doküman yönetimi, süreç yönetimi gibi tüm süreçleri içine entegre eden bir yazılım. Bilginin toplanabilirliği çok önemli, sektöre katmış olduğu değer anlamında excelde, web ara yüzlerinde, mobil cihazlarla veriyi toplama ve toplanan bu verinin bilgiye dönüştürülmesi aşamasında da yöneticilerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik birçok BI raporu geliştirmiş olduk. XPM bu anlamda gerek entegrasyon, gerek bilginin toplanabilirliği, gerek toplanan bu bilginin bilgiye dönüştürülmesi, yöneticilerin daha sağlıklı karar verebilmeleri açısından bir farkındalık ve katma değer oluşturan bir ürün. Bunun dışında Orta Doğu’da, Körfez’de, Kuzey Afrika’da farklı ülkelerde farklı müşavir firmaların üstlendiği projelerde yer aldığımız için modern yönetim teknikleri arasında sayılan 5 boyutlu proje yönetim takip metodojisini içinde barındıran ve bu metodojiye uygun çalışan bir dikey çözüm olduğunu söyleyebiliriz” şeklinde konuştu.

Diğer Videolar

Siz de Wise.TV'de yerinizi alın!