Yönetici kimdir, lider kimdir?

İK Proje Danışmanı İpek Aral, Yöneticiyi insanı, süreci ve stratejileri yöneten. Lideri ise orta ve uzun vadede, insan, iş ve strateji ekseninde vizyon oluşturan kişi olarak tanımladı.

Yöneticinib günü idare ettiğini liderin ise uzun vadede geleceği öngörebilen kişi olduğunu söyleyen İK Danışmanı Aral, ”Günümüz iş dünyası her iki kavramın özelliklerini taşıyan lider-yöneticilere ihtiyaç duyuyor. Türkiye’de iyi yöneticiler bulunuyor; fakat liderlik konusunda yeterli seviyeye henüz ulaşmış değiliz.

Yöneticilik kavramı dünyada farklı bir boyuta taşındı. Yönetici tanımlaması yapılırken koçluk becerilerini de bu kavramın içine alıyorlar. Yani yönetici dendiğinde, ekiplerine sadece direktif veren kişi değil, onlara doğru sorular sorarak potansiyellerini ortaya çıkaran kişi algısı da oluşuyor.

Liderlik ve yöneticilik kavramları birbirinden bağımsız olarak düşünülemez. Ancak liderlik becerileri sergileyemeyen yöneticiler olabilir. Yöneticilik becerilerine sahip olmayan kişilerin iyi lider olabileceği şüphelidir. Lider olabilmek için öncelikle insan, gününü iyi yönetebilecek, yaşadığı dönemde edindiği tecrübelerden ilham alarak geleceği kurgulayabilecek.” diye konuştu.

Yenilik ve etkinliklerden haberdar olmak için;