• 1360 WISE
  • 5085 VİDEO
  • 9800 TAKİPÇİ

İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nazım Ekren, lisansüstü eğitim almak isteyen öğrenciler ve profesyonel adaylara, İstanbul Ticaret Üniversitesi bünyesinde bulunan ve ilk olma özelliği taşıyan Finans Enstitüsü’nün içeriğini ve özelliklerini Wise TV aracılığıyla anlattı.

İstanbul Ticaret Üniversitesi bünyesinde bulunan Finans Enstitüsü’nün, üniversiteyi yeni bitiren lisans mezunu öğrenciler ile finans sektöründe çalışan profesyonellere yönelik eğitimler veren bir enstitü olduğunun altının çizen Prof. Dr. Ekren: “Finans enstitüsü sırası ile finans ana bilim dalı, sigortacılık, bankacılık ve sermaye piyasası şeklinde 4 ana bilim dalından oluşuyor. Dolayısıyla bu 4 ana bilim dalı finansal hizmetler sektöründe, ürün ve hizmet bazında, kuruluş bazında ve piyasa bazında bütün kuruluşları kapsıyor ve sektörünün talep ettiği bir eğitimi bünyesinde barındırıyor” dedi.

Finans Enstitüsü’nün sadece yüksek lisans değil doktora eğitimlerine de ağırlık verdiğine vurgu yapan Prof. Dr. Nazım Ekren: “Finans enstitüsünde 6 yüksek lisans, 3 doktora eğitimi veriliyor. Doktora eğitimlerinin odaklandığı alanlar finansal ekonomi, bankacılık, sigortacılık ve risk yönetimi. Yüksek lisans programları ise tezli ve tezsiz olmak üzere ikiye ayrılıyor. Tezsiz yüksek lisans programlarının ana amacı finans sektörlerinde çalışan profesyonellerin yeni gelişmeleri, yaklaşımları ve teorileri öğrenebileceği bir model oluşturmaktı. Buna odaklanarak hazırladık. Daha başarılı, daha etkin ve daha verimli bir sonuç alabilmek için ise Türkiye’de finansal hizmetler sektöründe kamu otoritesi rol ve fonksiyonu veren kuruluşlarla ve üst kurullar ile anlaşmalar yaptık” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Nazım Ekren aynı zamanda meslek odaları meslek kuruluşları ve finansal hizmetler sektöründe oluşmuş birliklerle protokoller düzenlediklerinin altını çizerek konuşmasına şöyle devam etti:
“Örneğin bu sene açacağımız tezsiz yüksek lisans programında bankacılık eğitiminin yanında öğrencilerimiz arzu ederler ise uzmanlık alanlarını da kendileri seçecek. Şöyle ki; ticari bankacılık alanında uzmanlaşmak isteyen öğrencilerimiz ticari bankacılığı tercih edecek, katılım bankacılığı ya da faizsiz bankacılık alanında uzmanlaşmak isteyen öğrencilerimizde bu modeli seçerek yüksek lisans eğitimi bittikten sonra hem teorik anlamda iyi bir bankacılık eğitimi almış olacak hem de uygulama bazında mezuniyet sonrasında çalışacakları kurumlarda kendi işlerini kolaylaştıracak uygulama becerilerini kazanmış olacaklar”

İstanbul Ticaret Üniversitesi Finans Enstitüsü hakkında adaylara bilgiler aktaran Prof. Dr. Nazım Ekren son olarak şunları söyledi: “Özetle anlatmak gerekir ise Finans Enstitüsü finansal hizmetler sektöründeki bütün oyuncularla iş birliği içerisinde, sektörün ihtiyacı olan kalibrasyon ve kalite de finansal hizmetler sektörüne yönelik programlar üretiyoruz”

Diğer Videolar

Siz de Wise.TV'de yerinizi alın!