İstanbul Ticaret Üniversitesi Muhasebe ve Denetim Bölümü neden tercih edilmeli?

Wise TV’ye konuşan İstanbul Ticaret Üniversitesi Muhasebe ve Denetim Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Hayri Durmuş, Muhasebe ve Denetim Bölümü hakkında öğrencileri bilgilendirdi.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Muhasebe ve Denetim Bölümü hakkında bilgiler veren Durmuş, şunları söyledi. “6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu 2012 yılında yürürlüğe girdi. Bu kanun uluslar arası muhasebe standartlarını belirledi. Bu standartlar finansal tabloların dünyada yaygın ortak dilidir. Bu dili konuşmazsak küreselleşmede bizler kolay kolay yer bulamayız. Bu kanunun hemen arkasında kamu gözetimi, muhasebe ve denetim standartları kurumu kuruldu. Dolayısıyla muhasebe ve denetim olgusu için Türkiye’de 2012 yılından itibaren yeni bir sayfa açılmış durumda. Bu gelişme ile birlikte biz İstanbul Ticaret Üniversitesi olarak Muhasebe ve Denetim Bölümü’müzü kurduk ve öğrenciler tarafından yoğun bir ilgi ile karşılaştık. Bizler de bu sayede muhasebe ve denetimi çok iyi bilen uluslar arası düzeyde uygulayacak öğrenciler yetiştirir olduk.”

Yenilik ve etkinliklerden haberdar olmak için;