Türkiye’nin turizm potansiyelini arttırmak adına neler yapılabilir?

Vatel International Business School Hotel Başkanı Ali Doğan Çakmak, Türkiye’nin turizm potansiyelini arttırmak için yapılması gerekenleri Wise TV ile paylaştı.

50 milyon turist hedefinin Türkiye için reel hedefler olduğunu ve geçmiş yıllarda oransal olarak bu hedefin üzerinde bir başarıya imza atıldığını belirten Çakmak, şunları söyledi: “Türkiye’nin turizm potansiyeli çok büyük. Bunu,  turizm sektörünün 10 yıl öncesini kıyasladığımızda çok net şekilde gözlemleyebiliriz.2001-2002 yıllarında ülkemize gelen turist sayısı 5-6 milyon civarındayken bu sene bu rakam 35 milyon seviyesine ulaşmış ve 2023 yılı hedeflerinde 50  milyon turist gibi rakamlardan bahsedilir hale gelinmiştir. Geçtiğimiz 10 yılda turist sayımızı 30 milyon arttırarak 6 katına çıkarttıysak 2023 hedeflerinin de reel hedefler olduğunu söyleyebiliriz. Önümüzdeki yıllarda da aynı ivme yakalanabilir. Türkiye’nin potansiyeli çok büyük. Gerekli adımlar atmak ve tanıtıma, uluslararası desteğe biraz daha pay ayırmak gerekir. Bu tarz çalışmalar yapılmalı, özellikle eğitime, turizm sektöründe çalışan personelin aldığı eğitime önem verilmeli. Bunlar turizme katma değer sağlayan noktalardır. Turisti getiren ve tekrarını, sürekliliğini sağlayan,  turistin aldığı hizmetin kalitesidir. Bunun örnekleri Türkiye’de bulunmaktadır.  Bu örneklerde izlenilen yöntemler ve atılan adımlar örnek alınabilir.”

Yenilik ve etkinliklerden haberdar olmak için;