Wise'ın Videoları

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Güvenliği Sağlamada Tek Başına Yeterli mi?

İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilişim ve Teknoloji Hukuku Enstitüsünde Yar. Doç. Dr. olarak görev alan Mehmet Bedii Kaya kişisel verilerin korunması ...

14 Temmuz 2017

Yenilik ve etkinliklerden haberdar olmak için;