Wise'ın Videoları

İnternet reklamlarının diğer mecralara göre avantajları nelerdir?

İnternet reklamcılığını genç segmente ulaşmak için kullanılan en etkili araç olarak değerlendirebiliriz. Firmalar reklam verecekleri mecranın kalitesine ve ...

22 Ocak 2013

İnternet reklamlarının geleceği

Her ne kadar, internet reklamları her geçen gün yaygınlaşsa da, erişim açısından TV, radyo ve gazete gibi kitle iletişim araçlarının çok gerisinde ...

22 Ocak 2013

Yenilik ve etkinliklerden haberdar olmak için;