Gelecek 20 Yılın Önemli İş Trendleri

22 Ocak 2013 | Etiketler: , , , ,

Bu yazının amacı geleceği sistematik şekilde öngörmek değil. Sadece aklıma gelen bazı çağrışımları ve tahminleri paylaşmak istiyorum.

Hiper-yetenek açlığı: Hiper-yetenekler, geleceğin dünyasında otomatize olması mümkün olmayan insani yetenekler. Bilgisayarların ve yazılımların erişemeyeceği yeteneklerden ve insani cevherlerden bahsediyorum. Kayda geçirilemeyen, ölçülmesi zor, içsel tecrübelere dayalı yetenekler bunlar. 21. yüzyılda iş dünyasında, sivil toplumda, devlette, uluslararası ilişkilerde, üniversitelerde, organizasyonlarda aşağıda örnek olarak verilen türden hiper-yetenekler müthiş önem ve değer kazanacak:

  • Kreatif düşünce, keskin zekâ espriler, hayal gücü, ilham, altıncı his,
  • Tecrübeden gelen içsel bilgi (tacitknowledge, knowhow)
  • Şefkat, fedakârlık, sevgi, arkadaşlık, dostluk, paylaşım, vefa,
  • Analoji ve bağlantılar kurma, sentez, büyük resmi görme
  • Ekolojik ve egolojik denge
  • Aşk, edebiyat, şiir, sanat, medeniyet, dil, tarih, kültür hassasiyeti
  • Hisleri ifade etme, güzel konuşma, güzel yazma
  • Firaset, öngörü, basiret, sağduyu, bilgelik, arabuluculuk

Holizm ve komplekslik: Hayata, insana, organizasyona, sistemlere bütüncül bakmak 21. yüzyılda önemli ve gerekli hale gelecek. Disiplinler arası ve ötesi çalışmalar artacak. İnsanı ve sosyal sistemleri çözümlemek için çok boyutlu ve sistemci modeller kurulacak.
Kozmopolit esneklik: Küresel düşünme becerileri, kültürler arası iletişim becerileri, kültürler arası farkındalık, kültürel farkındalık önem kazanacak.

Zamansızlık ve akış: (TIMELESSNESS and FLOW Experience) Zamanın nasıl akıp geçtiğini anlayamayacak kadar konsantre, odaklı, etkili ve derinden çalışma nasıl olur? Bu konu profesyonellerin ve bilim adamlarının ilgisini çekecek. Zamansızlık ve akış alanında araştırmalar yapılacak. İnsanın kendinden geçmesi, zamanı ve mekanı unutması, kendini tamamen projeye vermesi, yaptığı işi çok sevmesi, yeteneklerini sonuna kadar kullanması, kreatif hayal gücünü kullanması, içindeki gizli cevherleri keşfetmesi ve açığa çıkarması boyutları mercek altına alınacak.

Metaforlar, hikayeler, anlam yönetimi ve liderlik: Bilgiden ziyade anlamı yönetmek geleceğin kurumlarında daha kritik öneme sahip olacak. Kuruma, takıma ve insanlara yön ve vizyon sağlamak için anlam ve kimlik çalışmaları yapılacak. Çalışanların iş yaşamında anlam arayışı artacak. Liderlerin en önemli işlevlerinden birisi anlamı yönetebilmek olacak. Liderler bunun için güçlü semboller, hikâyeler, metaforlar, değerler kullanacaklar.

Pozitif takım dinamikleri: Beraber başarıya ulaşmanın dinamikleri daha derinden araştırılacak. Grupların ve takımların hangi süreçleri yaşayarak ve hangi aşamalardan geçerek performansa ve sonuca ulaştıkları ilgi konusu olacak. Bu bağlamda kişilik dinamikleri, bağlılık, takım ruhu, bulaşıcı motivasyon, kendini aşma, grup aidiyeti, kenetlenme, kolektif şuur, grupsal öğrenme, ortak karar verme, ideal birliği, grup yaratıcılığı, sinerji, paylaşım, etkileşim, ortak değerler, yetenek havuzu, yenilik üretimi, beyin fırtınası gibi pozitif grup dinamikleri mercek altına alınacak.

Kuantum, kaos ve karmaşıklı: Kuantum, kaos ve karmaşıklık kavramları sosyal bilimlere damgasını vuracak. Organizasyonlar ve yöneticiler kompleks bilimleri strateji üretmede ve değişimi yönetmedeyoğun olarak kullanacaklar. Belirsizliğin, değişimin ve hızın artması kompleks bilimlere olanihtiyacı arttıracak. Organizasyonların değişim ve gelişim birimleri kuantum, kaos vekarmaşıklık ilkelerinden ve modellerinden yararlanacaklar.

DAKES: Organizasyonlar DAKES(Dinamik Açık Kompleks Esnek Sistemler) olarak incelenecek ve ele alınacak.

Yenilik ve etkinliklerden haberdar olmak için;