Haksız rekabetle mücadele için nereye başvurulmalı?

Competition law

Ticari aktörler arasında devam eden karşılıklı dürüstlük kuralları çerçevesinde hareket etme ortamını bozacak davranışlar haksız rekabete sebep olur.

Buna göre yanıltıcı birtakım reklamlar yapılmaktaysa şirket güvenilirliği ve itibarı başka bir şirket tarafından haksız bir şekilde kullanılıyorsa patentli bir ürün taklit ediliyorsa ve böylece iki farklı şirket insanların kafasında özdeş şirketmiş gibi algılanıyorsa haksız rekabet durumu olasıdır.

Haksız rekabete maruz kalan şirketler, Fikir ve Sınai Haklar Mahkemeleri’ne başvuruda bulunabilir.

Marka ve patentin dışında farklı durumlarda hak ihlali gerçekleşmişse Ticaret Mahkemeleri’ne haksız rekabete ilişkin, haksız rekabet hallerinin sonlandırılması, zararın giderilmesi ve bundan sonra yapılmamasıyla ilgili ticari davalar açabilirler.

Avukat olmak isteyenler öncelikle neleri bilmeli?

Avukat olmayı düşünenler bu mesleği tercih etmeden önce şunu bilmeliler: Türkiye’deki yargı sistemi Amerikan filmlerinde görülen yargı sistemi gibi değil. Zaten Amerikan filmlerinde gösterilen jürili yargılamalar da Amerika’daki yargılamaların yüzde onunu teşkil eder. Türk yargı sistemlerinde jüri sistemi yoktur, davalar daha çok dilekçeler üzerinde yürür.

Bu farkı öğrendikten sonra hala avukat olmayı düşünen adaylar Türk yargı sistemini çok iyi kavramalılar. Çünkü bizdeki sistemde davalara yön veren dilekçelerin hazırlanmasını, takibini yapan avukattır.

Sonrasında bilinmesi gereken bir diğer konu ise avukatlığın, kanunda kamu hizmeti olan serbest bir meslek olarak tanımlanmasıdır. O nedenle avukatların kişisel özelliklerini ön plana çıkarabilme becerisi elzemdir. Yani mesleki yetkinliğin yanında bu mesleğin pazarlanması da önemlidir. Bu anlamda etkili konuşma, hitabet, beden dili, ve yabancı dil gibi kişisel gelişim özelliklerinin Hukuk Fakültesi’nden mezun olmadan tamamlanması önemli avantaj sağlar.

Bu safhayı da geçtikten sonra mezun olduğunuzda stajlara ağırlık vermeniz gerekecek. Çünkü teori ile pratik her zaman örtüşmeyebilir. O nedenle pratik eğitimlerle mesleki gelişiminizin devamlılığını sağlamalısınız.

Stajları da tamamladıktan sonra teorik alt yapınızı da ihmal etmemelisiniz. Çağın gerisinde kalmamak için dünyadaki tüm gelişmeleri takip etmeye özen göstermelisiniz. Ayrıca günümüzde kanunlar sık sık değişiyor ve yoğun bir kanunlaşma dönemine giriyoruz. Bu anlamda avukat adaylarının değişen kanunları ve mevzuatı kaçırmamak adına yüksek takip becerisine sahip olması gerekiyor.

Yenilik ve etkinliklerden haberdar olmak için;