İç denetimin önemi ve kurumlara sağladığı faydalar

24 Ocak 2013 | Etiketler: ,

imagesCA6U27ZXİşletmelerde iç denetim faaliyetlerinin oluşturulması büyük önem taşımaktadır. Etkin bir iç denetim faaliyeti, şirketlere önemli faydalar sağlar. Bu faydaları;

Şirketin hedeflerine ulaşmasını engellemeye yönelik iç ve dış tehditlerin tespit edilmesi ve etki etkin bir şekilde yönetilmesinin sağlanması

Maliyetlerin optimize edilmesi ve operasyonlarda verimliliğin sağlanması

Hata, suistimal veya hilelerden kaynaklanan kayıpların önlenmesi

Öngörülmeyen ve şirket açısından yıkıcı sonuçlar doğurabilecek olayların erken tespiti ve önlenmeye çalışılması. Bu tür olayların yaratabileceği hasarların en aza indirilmesi

Şirketin iç ve dış çevredeki fırsatları yakalamasının sağlanması

Kurumsal yönetim uygulamalarının geliştirilmesi ve şirket itibarının arttırılması

Şirketin ekonomik, finansal ve reel sektör krizlerine dayanıklılığının arttırılmasına destek verilmesi

Şirket varlılarının korunması ve kayıt altına alınması.

Şirketin tabi olduğu yasa ve düzenlemelere uygunluğun sağlanması

Şirket tarafından kamuya yapılan finansal raporlamalar ile şirket yöneticilerinin karar almada kullandığı operasyonel ve finansal verilerin güvenilirliğinin ve doğruluğunun korunması

 

 

Yenilik ve etkinliklerden haberdar olmak için;