Şirketlerde iç denetim mekanizmasının işlevleri

24 Ocak 2013 | Etiketler: ,

İç denetimin yeterli ve etkili bir biçimde yürütülmesi, yönetimin hedeflerinin gerçekleşmesinde bir güvence oluşturur. Güçlü bir iç denetim işletmedeki kontrol mekanizmalarının sağlıklı çalışmasını sağlamakta, operasyonel risklerin, hilelerin ve gelir kayıplarının oluşmasını engelleyerek işletmenin verimliliği ve rekabet gücünün artmasına da katkıda bulunmaktadır. İç denetimin kuruma sağladığı faydaları şöyle sıralayabiliriz;

  • İşletme faaliyetlerinin yönetim politikalarına, planlara, programlara ve yasalara uygunluğu ölçmek, iç kontrol sisteminin ilk kurulduğu gibi işleyip, işlemediğini denetlemek.
  • İşletme kaynaklarının ekonomik ve verimli kullanılıp kullanılmadığını, verimlilik standartlarını belirleyip belirlemediğini, standartlarının belirlenip belirlenmediğini, bu standartların personel tarafından anlaşılıp anlaşılmadığını, standartlara göre belirlenen sapmaların analiz edilip, ilgili kişilere raporlanıp raporlanmadığını değerlendirmektir.

Yenilik ve etkinliklerden haberdar olmak için;