Türkiye ve dünyada inşaat sektöründe dijitalleşme nasıl?

DIGITA Teknoloji Genel Koordinatörü Can Pulat Öğün, Türkiye’de ve dünyada inşaat sektöründe yaşanan dijitalleşme sürecini değerlendirdi. İnşaat sektörünün içinde bir proje yönetim kültürü olması ve birçok ekibin yer alması sonucu ERP sistemlerinin çözüm üretemediğini ve bu nedenle inşaat sektörünün dijitalleşme konusunda oldukça geri kaldığını belirten Öğün, proje yönetim kültürüne daha uygun bir metodoloji geliştirdiklerini söyledi.

Öğün, inşaat firmalarının en büyük sorununun, sezona ve işe göre büyüyüp küçüldükleri için yetkin ve emektar bir personel barındıramamaları olduğunu ve bu nedenle şirket içinde bir proje ve veri kültürü oluşturamadıklarını aktardı. Bir firmanın, piyasadaki rekabetten dolayı sürekli bir iş hacmi yakalayamayacağını ve yurt dışındaki işleri yürütebilir hale gelemedikleri için yurt dışından iş alma ihtimallerinin düşük olduğunu ifade etti.

Türk inşaat firmalarının yurt dışında faaliyet göstermeye başlamasının Türk inşaat ekosistemi için büyük bir fırsat olduğunu söyleyen Öğün, ‘’Çünkü yaptığınız her iş bir okuldur aynı zamanda. Yurt dışında iş yaptıkça firmaların kendi veri ve süreç yönetim kültürleri de çok gelişiyor. Dolayısıyla inşaat sektörünün ilerleyebilmesi ve gelişebilmesi için daha çok yurt dışı tecrübesine kavuşması lazım’’ şeklinde konuştu. Türkiye’de idarelere çok iş düştüğünü ve çoğu idarenin veri takibi, raporlaması, ilerleme takibi ve dijital dokümantasyon konusunda büyük vizyonlarla isteklerde bulunmaya başlamasının orta ve uzun vadede ekosisteme büyük bir fayda sağlayacağını belirtti.

Yenilik ve etkinliklerden haberdar olmak için;