Data Center Türkiye Konferansı şirketlere ne tür kazanımlar sağlıyor?

Alp Enerji Yönetim Müdürü Ekrem Köse, Data Center’ın ilk ayağının sektörel etkileşimin sağlanması ve insanların etkinlikten bilgi ve kültürel açıdan faydalanması olduğunu belirtti.

İkinci ayağın ise ürün sağlayıcılarla son kullanıcıların bir araya getirilmesi olduğunu söyleyen Köse, ekonomik ve kültürel etkileşimin yanı sıra insanların konferanslar sayesinde sektörel bilgi edindiğini ifade etti.

Yenilik ve etkinliklerden haberdar olmak için;