Wise'ın Videoları

Kentlileşme sürecinde kentsel iletişim

İletişim yaşamın fiziksel ya da düşünsel olarak her evresinde düzenleyici bir etkiye sahip. Canlı organizmasında en küçük yapı taşlarından yapısal ...

26 Temmuz 2013

Kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin markalar için önemi

İSTON Kurumsal İletişim Direktörü Hilal Korucu, firmaların ticari hedeflerine ulaşabilmek için kitleleri inandırmakta yeterli olmayan reklamı kullandığını ...

26 Temmuz 2013

Kurumlar sosyal medya iletişimlerini nasıl kurgulamalı?

İSTON Kurumsal İletişim Direktörü Hilal Korucu, sosyal medyanın günümüzde kullanılan iletişim kanallarından en hızlı ve en etkili olanı olduğunu söyledi. ...

26 Temmuz 2013

Markalar medya iletişimini nasıl yürütmeli?

İSTON Kurumsal İletişim Direktörü Hilal Korucu,firmaların medya ilişkilerinin kurumsal iletişim ve medya yöneticileri arasındaki ortak çalışmaya bağlı ...

26 Temmuz 2013

Kurumsal itibar yönetiminin temel noktaları neler?

İSTON Kurumsal İletişim Uzmanı Hilal Korucu, kurumsal itibarın güvene dayalı kamu politikaları ile oluşan bir süreçle beraber geliştiğini söyledi. ...

26 Temmuz 2013

Kurumsal sosyal sorumluluk projeleri hazırlarken nelere dikkat edilmeli

Sosyal sorumluluk projeleri kurum ya da kuruluşların itibarlarını inşa edebildikleri en önemli hareket sahasıdır. Bu tür projelerde en önemli husus ise ...

13 Mayıs 2013

Türkiye’de kurumsal itibar yönetimi doğru yürütülüyor mu?

Türkiye iletişim alanında hem yöntem hem de teknik olarak dünya standartlarını yakalamış durumda. Kurumsal itibar yönetimi, kurumsal iletişim içerisinde ...

13 Mayıs 2013

Markaların medya ile ilişki yönetiminde doğruları yanlışları neler?

Medya ilişkilerini yönetirken, sektörün kendi içerisindeki hiyerarşik yapısını iyi bilmek gerekiyor. Neyi, kiminle, ne düzeyde paylaştığınız çok önemli. ...

09 Mayıs 2013

Yeni medyanın kurumsal iletişim süreçlerine etkisi

Farklı kontrol mekanizmalarının, tasarım dinamiklerinin, sınırları olabildiğince geniş yayın ağının devreye girdiği ‘yeni çağ’ iletişim mecrası ...

08 Mayıs 2013

Sosyal medyada kurumsal imaj yönetimi nasıl yürütülmeli

Sosyal medyayı çok etkili kullanan markalar var. Ancak sosyal ağlardaki kullanıcılar kendileri anlatma derdindeler. Bu nedenle karşısındakini dinlemeye ...

07 Mayıs 2013

Medya iletişiminde hız ve tutarlılık

Medya iletişiminde hız ve tutarlık, markaların önem göstermesi gereken iki konudur. Medya yöneticileri çok hızlı karar verip hızlı hareket ederler. O ...

30 Nisan 2013

Kurumsal iletişimde temel nokta: Bilginin işlenişi ve sunumu

Kurumsal iletişimde yöneticilerin en fazla özen göstermesi gereken noktalar; bilginin işleniş ve sunum biçimidir. Bilgiyi işleyerek nitelik kazandırmak ve ...

21 Ocak 2013

Kurumsal iletişimde çalışmak isteyenlere tavsiyeler

Ülkemizde birçok üniversitenin iletişim fakültesi bulunuyor. Fakültelerin eğitim kaliteleri de giderek artıyor. İletişimin kalitesinin artması ile birlikte ...

21 Ocak 2013

Kurumsal iletişim yöneticisinde aranan özellikler

Kurumsal iletişim, kurumun tüm iletişiminin tutarlı bir biçimde yönetilmesi, kurumun kimliğinin geliştirilmesi, imaj ve itibarının oluşturulması ve ilgili ...

21 Ocak 2013

Kurum başarısında kilit nokta: Kurumsal iletişim

Kurumsal iletişimin, kurum adına etkili ve faydalı sonuçlar alabilmesi için kurumsal yapı içerisinde güçlü olması gerekir. Bu noktada örgütlenme doğru ...

18 Ocak 2013

İtibar yönetiminde temel kural: Etik ilkelere bağlılık

İletişimini yürüttüğünüz yapının aynı zamanda itibarını da yönetiyorsunuz. Bu doğrultuda hedef kitlelerin algılarını istediğiniz yönde şekillendirmek için ...

18 Ocak 2013

Yenilik ve etkinliklerden haberdar olmak için;