İstanbul Finans Zirvesi (IFS 2014) Türkiye için nasıl bir öneme sahip?

Beykent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Akademisi Yard. Doç. Nurhan Toğuç, İstanbul Finans Zirvesi’nin ana tartışma konusunun ‘Yenilikçi Finans’ olması itibari ile çok doğru yerde ve zamanda yapıldığını ancak özel sektörden yeterli katılımın sağlanmadığını, katılımın daha çok olması takdirinde sektörel etkileşimin artacağını ve bu durumun da olumlu yansıyacağını ifade etti.

Yenilik ve etkinliklerden haberdar olmak için;