İstanbul Ticaret Üniversitesi Finans Enstitüsü İlk Olma Özelliği Taşıyor

İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nazım Ekren, İstanbul Ticaret Üniversitesi bünyesinde eğitime açılan ve bu anlamda ilk olma özelliği taşıyan Finans Enstitüsünün kuruluş öyküsü ve hedeflerini Wise TV aracılığıyla anlattı.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Finans enstitüsünün Türkiye’de bu isimde ve bu yapıda kurulmuş tek yükseköğretim kurumu olduğuna vurgu yapan Ekren konuşmasına şöyle devam etti: “Adından da anlaşılacağı gibi finansal hizmetler sektörü adı altında toplanabilecek bütün akademik, uygulama bilgi ve becerilerinin kazanıldığı bir enstitü olacak. Kurulmasını çok istedik nedeni ise, İstanbul Ticaret Odası’nın kurduğu bir üniversite olarak İstanbul Ticaret üniversitesi’nin bir dizi fakülteleri var, birkaç tane de enstitüsü var. Ama hem İstanbul’un sahip olduğu imkan ve kaynaklar hem üniversitemizi kuran kurucu iradenin tercih ve önceliği dış ticaret enstitüsünün yanında bir de finans enstitüsü kurulduğunda rol ve fonksiyonumuzu daha kolay yerine getirir diye düşündük.”

Geçen sene yükseköğretim kurumuna yapılan müracaatın ve alınan onayın sonucunda Türkiye’de ki ilk finans enstitüsünü burada kurmuş olduklarını söyleyen Prof. Dr. Nazım Ekren: “Enstitüyü kurduğumuz tarihten itibaren sadece Türkiye’de ki finansal alanda faaliyette bulunan kamu ve otoritelerinin ya da özel sektör kuruluşlarının değil yurtdışında faaliyette bulunan kuruluşlarla da işbirliği yaptık. Bunlardan bir tanesi de özellikle sertifika programları üretmek için düşündüğümüz Amerika’da ki finansal ürün ve hizmetler konusunda  sertifika eğitim yapan bir eğitim kuruluşunu da Türkiye’de enstitü bünyesine dahil ederek finansal hizmetler sektörünün küresel boyut kazanmasına da yardımcı olacağız” dedi.

Finans enstitüsünün kuruluşunun bir başka önemli nedeni de değinen Ekren: “ Finansal hizmetler sektörünün Türkiye’de İstanbul bağlamında bir finans merkezi olmasından, İstanbul’un da zaman içerisinde önce bölgesel sonra küresel finans merkezi olacağı düşüncesinden de hareketle finans enstitüsünün bu projenin en önemli ayağı olan kaliteli iş gücü, insan gücü, beşeri sermayeyi oluşturmada son derece kritik bir rol ve fonksiyon görecek. Hem ihtiyaç olan insan gücünü yetiştirmesinde yardımcı olacak bir destek sağlayacağız hem de finans enstitüsünün yaptığı bu protokollerle bu sektördeki finansal ürün ve hizmetlerin çeşitlenmesine de katkıda bulunacak bir altyapıyı da oluşturmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Yenilik ve etkinliklerden haberdar olmak için;