Türkiye ‘500 milyar dolar ihracat geliri’ hedefine ulaşabilir mi?

İstanbul Arel Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finans Bölüm Başkanı Doçent Doktor Ahmet Güngör Keşci, Finans Zirvesi’nin temel tartışma eksenlerinden birinin yenilikçi finans olmasının sektöre olumlu katkıları bulunduğunu belirtti.

Geçtiğimiz aylarda düzenlenen Finans Zirvesi’nde temel konunun finansman ve yenilikçiliğin finansmanı şeklinde olduğunu söyleyen Doçent Doktor Ahmet Güngör Keşci “Burada finansmanın yeni tekniklerini ele alıp onların tartışılması olumlu ve olumsuz yönlerinin, doğru yolu bulmak açısından oldukça önemli ayrıca yenilikçiliğin finansmanı son derece önemli Türkiye açısından.” dedi.

Türkiye’nin ihracat açısından belli bir seviyeye geldiğini belirten Ahmet Güngör Keşçi “Türkiye’nin 150-160 milyar dolarlık yıllık ihracat seviyesi, hedef olarak bunun 2023’de 500 milyar dolar olabilmesi için mutlaka yenilikler bulunması gerekiyor. Bu yeniliklerin başında mutlaka bizim şu anda %3 civarında olan yüksek teknoloji ürünleri ihracatımızın %30’lara %40’lara çıkarılabilmesi lazım ki Türkiye vazgeçilmez bir tedarikçi ülke olabilsin, Türkiye bir marka olabilsin.” diye belirtti.

İstanbul Arel Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finans Bölüm Başkanı Doçent Doktor Ahmet Güngör Keşci yüksek teknoloji ürünleri olmadığı sürece ihracatın hem 500 milyar dolarlara ulaşması mümkün olmadığını hem de Türkiye’nin markalaşması da mümkün olamayacağını vurguladı ve Türkiye’nin kendi teknolojisini kendi ürünlerini yapabilecek seviyeye gelmesi gerektiğini de ekleyerek sözlerini sonlandırdı.

Yenilik ve etkinliklerden haberdar olmak için;