İyi yönetici olmadan da lider olunabilir mi?

Leader-1024x768Yönetici; insanı, süreci ve stratejileri yönetir. Lider ise orta ve uzun vadede, insan, iş ve strateji ekseninde vizyon oluşturan kişidir.

Yönetici günü idare eder. Lider ise uzun vadede geleceği öngörebilen kişidir. Günümüz iş dünyası her iki kavramın özelliklerini taşıyan lider-yöneticilere ihtiyaç duyuyor.

Türkiye’de iyi yöneticiler bulunuyor; fakat liderlik konusunda yeterli seviyeye henüz ulaşmış değiliz.

Yöneticilik kavramı dünyada farklı bir boyuta taşındı. Yönetici tanımlaması yapılırken koçluk becerilerini de bu kavramın içine alıyorlar. Yani yönetici dendiğinde, ekiplerine sadece direktif veren kişi değil, onlara doğru sorular sorarak potansiyellerini ortaya çıkaran kişi algısı da oluşuyor.

Liderlik ve yöneticilik kavramları birbirinden bağımsız olarak düşünülemez. Ancak liderlik becerileri sergileyemeyen yöneticiler olabilir. Yöneticilik becerilerine sahip olmayan kişilerin iyi lider olabileceği şüphelidir.

Lider olabilmek için öncelikle insan, gününü iyi yönetebilecek, yaşadığı dönemde edindiği tecrübelerden ilham alarak geleceği kurgulayabilecek.

Yenilik ve etkinliklerden haberdar olmak için;