Markalar dijital ve mobil pazarlamayı nasıl kullanıyor?

mobile-ads-boomTürkiye’de dijital pazarlama, pazarlama stratejileri kapsamında önceden planlanmayan, sonradan kısmi bütçelerin ayrıldığı bir alan. Örneğin, pazarlama kapsamında yürütülen faaliyetler; televizyon ve basılı yayınlara göre planlandıktan sonraki süreçte dijital kapsamına alınmaya çalışılıyor. Olması gereken ise markaların genel iletişim çatısını oluştururken dijitalin genel iletişim planlamasına dâhil edilmesidir.

Markalar ile yapılan toplantılarda önce televizyon, ardından diğer offline mecralar konuşuluyor. Vakit kaldığı takdirde de mobil ve internet konularına yer veriliyor. Bu süre de 10 dakikayı geçmiyor. Bu kısa süre içerisinde markalara dijital pazarlama ve bunun en önemli ayağı olan mobilin avantajlarından bahsetmeye çalışıyoruz. İletişim planlamasının içine dijitali de almalarının önemini vurguluyoruz. Ancak alışkanlıkları değiştirmek, markalar açısından, kolay görünmüyor.

Tablo bugün pek parlak görünmese de uzun vadede çok şey değişecektir. Bu değişimi şimdiden fark eden markalar dijitali ve mobili pazarlama veya kurumsal iletişim departmanlarının altında konumlandırarak hem içeride hem de dışarıdan, ajanslar ve çeşitli kurumlardan, aldıkları desteklerle planlama yapmaya başladılar.

Bu Türkiye’de ne zaman oturur, derseniz; 2014’te dijitale ayrılan bütçeler daha da artacaktır; fakat 2015 veya 2016’da dijital alana yapılacak yatırımlar kaçınılmaz hale gelecektir.

Yenilik ve etkinliklerden haberdar olmak için;