Telekomünikasyon sektörünün gelişimin önündeki engeller neler?

08 Şubat 2014 | Etiketler: , , ,

iStock_000011681288Small-458x344Türkiye’nin telekom altyapısı ve onun üzerinden verilen hizmetler açısında dünya ile rekabet edebilir hale gelmesi için yeni işletmecilerin önünün açılması lazım. Yatırım yapmanın, işletmecilik yapmanın önündeki engellerin kaldırılması gerekiyor.

Dünya ile rekabet edebilmek için yüksek kalitede ses, görüntü ve verilerin hızlı biçimde ülkenin her yerinden paylaşılabilmesini sağlamakla, fiber şebekelerin yaygınlaşmasıyla mümkün olur. Bunu sağlamak için yeterli altyapımız var. Ancak büyük bölümü Türk Telekom’un kontrolünde olan bu yeraltı kanal ve borularının büyük bir kısmı boş olduğu halde diğer firmalarla paylaşılmıyor. Bu alana yatırım yapmak isteyen çok sayıda firma olmasına rağmen Türk Telekom’un yeraltı kanal ve boruları paylaşmaması yatırım yapmayı imkânsız hale getiriyor.

Bir diğer önemli konu da sıfırdan altyapı kurmak isteyen firmaların önünün açılmasıdır. Bunun için kazı çalışmaları yapmak gerekiyor ve bu konuda bazı belediyelerle sorunlar yaşanıyor. Hâlbuki tüm belediyelerin yeni fiber şebekelerin kurulmasına destek olmaları gerekiyor. Haberleşme altyapısının güçlenmesi ekonomi, eğitim, sağlık gibi konuların da gelişmesini sağlar.

Bütün dünyada olduğu gibi bizde de telekomünikasyon sektörünü rekabete açmak, yatırımları artırmak için görevli bir kurum var. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu önümüzdeki günlerde yeraltındaki içinden kablo geçecek boruların kira bedelini belirleyecek. Belirlenecek kira bedeli Avrupa ile mukayese edilebilir hale getirilirse yatırımlar hızla artacaktır. Bu sayede de herkes çok daha ucuza yüksek kapasiteyle veri paylaşabilir.

Bu konuda yetkili bir diğer kurum olan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na da önemli görevler düşüyor. Yeni şebeke yapabilmek için makul fiyatlarla kısa sürede izinlerin alınması lazım. Geçiş Hakkı denilen bu izinlerin Ulaştırma Bakanlığı tarafından kısa sürede verilmesi gerekiyor. Adı geçen kurumların atacağı adımlar sektörün geleceği açısından çok önemli. Atılması gereken adımlar atılırsa Türkiye’nin haberleşme alt yapısı çok kısa zamanda güçlenir.

Yenilik ve etkinliklerden haberdar olmak için;