Türkiye yatırım yapılabilir ülkeler arasında nasıl bir konuma sahip?

ForeignInvestment1Son yıllarda dünyada BRIC dediğimiz Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin yatırım yapılabilir ülkeler arasından en fazla ön plana çıkan ülkeler oldular. Türkiye’de bu ülkelerin arasına girdiği için TBRIC diyebiliriz bu kümeye.

Geçtiğimiz bir yılda BRICS diye anılan kümedeki ülkelerde değişimler başladı. Çin’de ve Hindistan’da sıkıntılar yaşanıyor. Yine Rusya’da problemler ortaya çıktı. Brezilya eskisi kadar cazip bir ülke değil. Türkiye’de de bazı sıkıntılar yaşansa da dinamikleri itibariyle Türkiye’nin genel nüfusu ve özellikle genç nüfusu yatırımcıları cezp ediyor.

Türkiye’de çok iyi yöneticiler ve girişimciler mevcut. Türkiye’deki girişimciler ve yöneticiler, Türkiye’nin son 20 senede yaşadığı krizler göz önüne alınırsa artık çok aşılandılar diyebiliriz. Dolayısıyla bundan sonraki krizlerde ve sıkıntılı dönemlerde daha dirençli bir yapıda olabilecekler.

Türkiye’de bu bakış açısı önümüzdeki dönemde de devam edecek. Bölgede de çok önemli bir ülke Türkiye. Dolayısıyla bu eğilim daha uzun yıllar devam edecek.

Yenilik ve etkinliklerden haberdar olmak için;