Veri ambarı (Datawarehouse) nedir?

datawarehouseVeri ambarı birbiriyle ilişiği olan farklı ortamlardan aktarılan verilen depolandığı alandır. Kurumlar açısından değerlendirdiğimizde stoklar, insan kaynakları gibi pek çok data var. Tüm bu dataları bir araya getirerek onlardan yararlanmak isteyen şirketler bu alana son derece önem veriyor. Çünkü bu sayede; şirketin herhangi bir konuda anlık durumunu görmesini, geçmişle bugünü kıyaslayarak şirketin değişimlerini görmesini sağlıyor.

Veri ambarı, veri madenciliği gibi kavramlar son 10 yılda hızla önem kazandı. Bunun sebebi şirketlerin hızla büyümesidir. Hızla büyüyen şirketlerin ayakta kalabilmesi için değişen piyasa koşullarına ayak uydurması gerekiyor. Bunun için şirketin durumunu anlık olarak ölçümlemesi lazım işte bu noktada ver ambarı ve veri madenciliği kavramların gerekliliği ön plana çıkıyor. Veri ambarı, şirket bünyesindeki müşterilerin segmente edilmesi ve ileriye yönelik müşteri  davranışlarının tahminlenmesi için de altyapi sağlıyor.

Ayrıca veri ambarına özellikle KOBİ’lerin ihtiyacı olacaktır. Kendi durumlarını, piyasa koşullarını ve şirketin geleceği hakkında öngörüde bulunabilme avantajlarına bu sayede çok daha kolay ulaşabilecekler.

Yenilik ve etkinliklerden haberdar olmak için;