Yeni medya düzeninde büyük medya şirketleri nasıl bir strateji izledi?

multimediajournalism-photoTüm dünyada gazetelerin tirajları düşüyor. Türkiye’de de 2005’ten bu yana basılı gazeteler tiraj kaybediyor. Reklam pastasından gazetelerin aldığı pay yüzde 35’lerden yüzde 20’lere geriledi. Yazılı basın Türkiye’de 2030‘larda; dünyada da 2040’larda yok olacağını söyleyen bir araştırma var; ama bunu öngöremeyiz.

Yeni yetişenler yazılı basına gereken önemi vermeyecekler. Paradigmalar çatırdıyor. Bu nedenle medya grupları hep birlikte MULTİMEDYA olmanın yoluna bakıyorlar. Bu nedir? Görsel, yazılı, dijital ve işitsel basında yer almak.

O nedenle diyebiliriz ki televizyon ve gazeteler, internet tekonolojilerinin gelişmesiyle birlikte dijitalde de olmayı kendilerine hedef seçmiş durumda. Gelecekte gazeteler var olacak; ama ihtimal sadece internet ortamında yayın yapacaklar. Zaten belli gazeteler kendisini orta vadede internet gazetesi olarak konumlandırıyor.

Büyük medya grupları, bu değişim dönüşüm içerisinde reklam gelirlerini de kaybetmek istemiyor. O yüzden onlar da multimedya
olma yolunu seçerek reklam gelirlerini yine bünyelerinde topluyorlar. Bu strateji reklam verenler üzerinde de etkili oldu. Dolayısıyla büyük medya grupları önemli bir kayba uğramıyor şeklinde sonuç çıkabiliriz.

Yenilik ve etkinliklerden haberdar olmak için;